Projekční služby

Reference

Vodovody:

 - Napojení skupinového vodovodu Modřec a Široký důl - Kopec na skuppin vodovod Poličsko -

   DUR, DSP + DPS

 - Vodovod pro obec Plchovice - DUR, DSP + DPS

 - Kanalizace - Vidlatá Seč - DUR, DSP + DPS

 - Rekonstrukce vodovodních řadů a zesilovací stanice tlaku - Rybná nad Zdobnicí - DUR,

   DSP +DPS

 - Vodovod Podbřezí - část Netřeby a Lhota u Dobrušky DUR, DSP + DPS

 - Vodovodní řad pro obec Chlístov - DUR, DSP + DPS

 - Výměna vodovodního azbestocementového potrubí - Albrechtice nad orlicí - DSP + DPS

 - Vodovod Běstviny - DUR, DSP + DPS

 - Vodovod osada Babka II - ŠIROKÝ DŮL - DUR, DSP + DPS

 - Vodovod pro obec Malíkov - DUR, DSP + DPS

 - Rozšíření Vodovodu Říčky v orlických horách

 -  Náhradní vrt K01 na parcele č.kat.137/1 a vodovodní a el. Přípojka –   Kostelecké Horky

 - Vodovod v ulici Újezdská -  Choceň

 

Kanalizace:

 - Část kanalizační stoky A2a pod štěpnicí  — Potštejn - DUR, DSP + DPS

 - Kanalizace v ulici U rybníčku Potštejn - DUR, DSP + DPS

 - Kanalizace u kostela Potštejn - DUR, DSP + DPS

 - Motel Podbřezí - Obj.2 - ČOV, ČJ, OT, Výtlak od ČOV - DUR, DSP + DPS

 - Kanalizace a komunikace pro Rd u mateřské školky - ČERNÍKOVICE - DUR, DSP + DPS

 - Kanalizace v ulici k čp.120 - Vamberk - Merklovice DUR, DSP + DPS

 - Kanalizace MĚSTEČKO TRNÁVKA  - DUR

 - Odvádění dešťových vod a splaškovách vod z areálu SÚS PK - KRÁLIKY - DSP + DPS

 - Kanalizace pro RD na Hořejším konci - Ohníšov

 - Dostavba splaškové kanalizace MĚSTEČKO TRNÁVKA  - DSP +DSP

 

ZTS:

  - Sídliště rd u kaštanu Běstovice - Venkovní vodovod a kanalizace - DUR, DSP + DPS

  - Sídliště rd "V poli" České meziříčí - Obj. 03 - Venkovní Vodovod a Kanalizace - DUR,

    DSP +DPS

  - INFRASTRUKTURA PRO BYTOVOU VÝSTAVBU RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

    V LOKALITĚ „VOSTELČICE“ CHOCEŇ ČÁST A – I. ETAPA -    kompletní DSP+DPS 

  - Zimní stadion - šatny Moravské Budějovice - Venkovní Vodovod a kanalizace - DSP + DPS

  - Školní jídelna -  Choceň Venkovní vodovod a kanalizace - DSP+DPS 

  - INFRASTRUKTURA PRO BYTOVOU VÝSTAVBU RODINNÝCH V LOKALITĚ

    „VOSTELČICE“ CHOCEŇ ČÁST B – I. ETAPA - kompletní DSP+DPS 

  - ZTV pro RD I.etapa—Velká čermná kompletní DSP+DPS 

 

Kanlizační řády:

Například pro obce -  Česká Čermná, Oucmanice, Studnice, Ohnišov

 

Majetková a provozní evidence kanalizace :

Například pro obce -  Plchovice, Kameničná, Oucmanice Černíkovíce a Domašín, Potštejn, Ohnišov, Vidlatá seč

Vyhledávání

Kontakt

Ing. Josef Veselý Sídlo :

Kaštanová 1269
Choceň
565 01
+420 605 910 922